Via Nederlandse rechter buitenlands gelegd beslag opheffen?

Via Nederlandse rechter buitenlands gelegd beslag opheffen?

Als aan de Nederlandse voorzieningenrechter rechtsmacht toekomt, bijvoorbeeld omdat de gedaagden in Nederland woonachtig zijn, kunnen de exclusieve bevoegdheidsregels van artikel 22 EEX-Vo aan deze rechtsmacht niet in de weg staan—met dien verstande dat de vordering zo moet zijn ingesteld, dat de beslagleggers worden veroordeeld om het beslag zelf te doen opheffen. De Nederlandse rechter heeft geen bevoegdheid dit zelf (in het vonnis) te doen.