Niet met redenen omkleed: de vernietiging van arbitrale vonnissen

Niet met redenen omkleed: de vernietiging van arbitrale vonnissen

Een arbitraal vonnis kan in de regel pas worden vernietigd als het 'niet met redenen omkleed' is. Toch kunnen ook gebrekkig gemotiveerde vonnissen in aanmerking komen voor vernietiging, aldus René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.