Procederen op grond van lastgeving: kan de lastgever nog ingrijpen?

Procederen op grond van lastgeving: kan de lastgever nog ingrijpen?

Bij procesvertegenwoordiging op grond van lastgeving in eigen naam/middellijke procesvertegenwoordiging kunnen procedurele bevoegdheidsvragen rijzen in het geval dat de lastgever het niet eens is met de wijze waarop zijn belangen worden behartigd door de lasthebber.
Kan de lastgever gedurende de procedure de lastgeving beëindigen en zelf de procedure voeren? Wat kan de lastgever ondernemen in het geval de lasthebber in eigen naam de verkregen executoriale titel niet wil overdragen of uitvoeren? En kan de lastgever hoger beroep instellen of heeft hij die bevoegdheid afgestaan aan de lasthebber?