Inbedding van Europese arresten in Nederlandse bodemzaken

Inbedding van Europese arresten in Nederlandse bodemzaken

In deze bijdrage wordt ingegaan op factoren die de inbedding van arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) in de nationale bodemzaak kunnen bemoeilijken of juist vergemakkelijken. Geconcludeerd wordt dat de belangrijkste factoren door de verwijzende rechter te beÔnvloeden zijn.