Civiele rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren

Civiele rechter krijgt meer ruimte om regie te voeren

Nu de KEI-wetgeving is afgeschaft, geldt bij alle rechtbanken weer hetzelfde procesrecht. De intrekkingswet die dat regelt, bevat echter ook enkele belangrijke vernieuwingen in het burgerlijk procesrecht. Zo krijgen rechters meer ruimte om regie te voeren in het begin van een procedure.