Beroepschrift per fax ontvangen met blanco bladzijden: apparaatsfout?

Beroepschrift per fax ontvangen met blanco bladzijden: apparaatsfout?

Wordt een fax niet in goede orde ontvangen op de griffie, dan dient te worden nagegaan of dit te wijten is aan een storing of defect van het faxapparaat van de griffie. Het gerecht draagt verantwoordelijkheid voor het faxapparaat. Een storing of defect van dat apparaat komt niet voor risico van degene die het desbetreffende stuk heeft ingediend.
Het gaat in dit geschil over de vraag of eiser tijdig in hoger beroep is gekomen, nu het beroepschrift dat bij het hof was ingekomen voor het overgrote deel uit blanco pagina's bestond.