Hoge Raad: Hoven mogen limiet stellen aan lengte processtukken in civiele zaken

Hoge Raad: Hoven mogen limiet stellen aan lengte processtukken in civiele zaken

Sinds 1 april 2021 geldt bij alle gerechtshoven de regel dat processtukken in civiele procedures maximaal 15 tot 25 pagina's lang mogen zijn afhankelijk van het soort stuk en gebruikte lettertypes. Deze beperkingen zijn toelaatbaar, zo oordeelde de Hoge Raad. De regels zijn niet in strijd met het recht op toegang tot de rechter, noch met het beginsel van hoor en wederhoor. Uit de bevoegdheid regels te stellen, vloeit voort dat de hoven die ook kunnen handhaven door processtukken te weigeren die niet voldoen aan de eisen. Dat dit kan leiden tot niet-ontvankelijkheid, komt voor rekening en risico van partijen.