Verzoek om voorlopig verzoek getuigenverhoor te snel afgewezen

Verzoek om voorlopig verzoek getuigenverhoor te snel afgewezen

De Hoge Raad heeft tot tweemaal toe een uitspraak vernietigd, omdat het Gerechtshof te streng geweest was bij de vraag of het verzoek voorlopig getuigenverhoor toewijsbaar was.