Fel verweer tegen geldigheid en toepassing van arbitragebeding slaagt niet

Fel verweer tegen geldigheid en toepassing van arbitragebeding slaagt niet

In deze procedure gaat het om de vraag of er argumenten zijn om een arbitragebeding buiten toepassing te laten en de overheidsrechter zich toch bevoegd te achten om kennis te nemen van een geschil. De eisende partij voert zes gronden aan, welke door de rechtbank worden afgewezen. In dit geval is het arbitragebeding geldig en toepasbaar. Daarom dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen.