Jaaroverzicht 2018 Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Jaaroverzicht 2018 Commissie rechtseenheid bestuursrecht

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (ABRvS, CRvB, CBb en HR) afgesproken de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. In 2018 heeft de Commissie rechtseenheid bestuursrecht onder meer gesproken over de manier waarop de vier rechtscolleges proceskostenveroordelingen uitspreken. Er bestonden onder andere verschillen bij het toekennen van vergoedingen voor deskundigen. Die verschillen zijn inmiddels weggenomen. Ook heeft de commissie geadviseerd over ontvankelijkheidskwesties en vragen rond de bestuurlijke boete.