Corona, noodmaatregelen en openbaar bestuur (laatste update: 25 mei)

Corona, noodmaatregelen en openbaar bestuur (laatste update: 25 mei)

De verspreiding van het Coronavirus brengt veel bestuursrechtelijke vragen met zich mee. Wie trekt aan de touwtjes in deze crisis? Is dat de minister van Medische Zorg, of zijn dat de voorzitters van de veiligheidsregio's? En spelen de burgemeesters van gemeenten ook nog een rol? Er zijn immers tal van noodverordeningen uitgevaardigd. Wie heeft op welke grond de bevoegdheid om bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen te verbieden? Vallen daar ook demonstraties en godsdienstige samenkomsten onder? Wat is de reikwijdte van deze besluiten? Met bijdragen van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV), een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.