Het instellen van incidenteel hoger beroep

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Uit deze uitspraak blijkt dat het feit dat in een processtuk het begrip 'incidenteel hoger beroep' wordt gehanteerd of dat een partij stelt dat hij incidenteel beroep heeft ingesteld, niet beslissend is voor het antwoord op de vraag of een partij incidenteel hoger beroep heeft ingesteld. Beslissend is of er inhoudelijk sprake is van incidenteel hoger beroep.