Een begunstigingstermijn die pas ingaat na het onherroepelijk worden van het sanctiebesluit

Een begunstigingstermijn die pas ingaat na het onherroepelijk worden van het sanctiebesluit

Een begunstigingstermijn moet zodanig worden bepaald, dat de overtreder redelijkerwijs voldoende gelegenheid heeft om binnen de termijn de overtreding ongedaan te maken. Korter mag niet, maar langer ook niet, want dan is er sprake van gedogen en dat is in strijd met de beginselplicht tot handhaving. Deze wijsheid is door de onderstaande uitspraak achterhaald: de begunstigingstermijn kan ook worden bepaald door het moment waarop (door een uitspraak van de bestuursrechter of het verstrijken van de beroepstermijn) de rechtmatigheid van de gegeven last komt vast te staan.