Grensdetentie van asielzoekers niet langer houdbaar

Grensdetentie van asielzoekers niet langer houdbaar

Nederland negeert de mensenrechten van asielzoekers door hen altijd direct gevangen te zetten als zij via een lucht- of zeehaven het land inkomen. Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht de werkwijze rond grensdetentie en concludeert dat gevangenschap van asielzoekers niet altijd noodzakelijk is en bovendien schadelijk, zeker voor kinderen.