Kroniek van het algemeen bestuursrecht: oktober 2016–maart 2017

Kroniek van het algemeen bestuursrecht: oktober 2016–maart 2017

Het relativiteitsvereiste werd echt gerelativeerd in deze kroniekperiode en ook het transparantievereiste is voor het eerst met succes ingeroepen; in beide gevallen was het argument van concurrentievervalsing van doorslaggevend belang. Ook werd afscheid genomen van oude doctrines op het terrein van de toetsing van besluiten op herhaalde aanvragen en de evenredigheid van beleidsregels.