Raad van State neemt afscheid van het begrip 'marginale toetsing'

Raad van State neemt afscheid van het begrip 'marginale toetsing'

In het jaarverslag 2017 van de Raad van State staat dat de Afdeling Bestuursrechtspraak afscheid heeft genomen van het begrip 'marginale toetsing' en dat zij voortaan niet meer de termen 'beoordelings- en beleidsvrijheid' gebruikt, maar 'beoordelings- en beleidsruimte' van bestuursorganen. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de rechtsbescherming?