Niet-ontvankelijkheid na onduidelijkheid wie beroep instelt

Niet-ontvankelijkheid na onduidelijkheid wie beroep instelt

Het lijkt zo logisch: wanneer er een beroepschrift binnenkomt bij de rechtbank, moet duidelijk zijn van wie dit afkomstig is. Echter, als meerdere personen gezamenlijk beroep instellen, is dat niet altijd even eenvoudig. Is het schrijven van 'bewoners en ondernemers' van een bedrijventerrein voldoende, zonder nader te specificeren om wie het gaat?