Wanneer kan handhavend optreden worden aangemerkt als onevenredig?

Wanneer kan handhavend optreden worden aangemerkt als onevenredig?

De onderstaande uitspraak is een interessante toevoeging aan de jurisprudentie inzake het afzien van handhaving vanwege onevenredigheid in relatie tot de hiermee te dienen belangen. Dit is een van de zeldzame gevallen dat een beroep op deze uitzonderingsgrond slaagt. Benadrukt wordt dat de behandelde rechtspraak over dit onderwerp casuïstisch is; de specifieke omstandigheden van het geval zijn van cruciaal belang.