Concept-wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Concept-wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Het kabinet wil voorkomen dat (buitenlandse) geldschieters invloed kopen op maatschappelijke organisaties. Schenkingen mogen het bestuur niet kwetsbaar maken voor beïnvloeding. Denk aan het geval dat een financier het bestuur dwingt tot een extremistische koers. Daarom moeten donaties boven de 15.000 euro aan maatschappelijke organisaties, dat wil zeggen stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, openbaar worden gemaakt.