Raad van State strenger ten aanzien van verhulde vergunningaanvragen

Raad van State strenger ten aanzien van verhulde vergunningaanvragen

Tijdige besluitvorming is van belang voor de rechtszekerheid. Als stok achter de deur is daarom in de wet opgenomen dat bepaalde toestemmingen automatisch worden verleend, als niet binnen gestelde termijnen wordt beslist. Het kan interessant zijn om een 'verkapte' aanvraag in te dienen, waarbij het college niet in de smiezen heeft dat het in feite om een vergunningaanvraag gaat. De Raad van State heeft echter een einde gemaakt aan de mogelijkheid een verhulde aanvraag te doen in bijvoorbeeld een bezwaarschrift of ander briefje aan de gemeente.