Schadevergoeding wegens onjuiste principebesluiten: in principe aansprakelijk?

Schadevergoeding wegens onjuiste principebesluiten: in principe aansprakelijk?

Wanneer is de gemeente aansprakelijk voor schade als gevolg van een onjuist principebesluit? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Uit de rechtspraak blijkt dat de regels meestal worden toegepast voor overheidsaansprakelijkheid wegens het verstrekken van onjuiste informatie. Dit arrest biedt een kras voorbeeld.
De gemeente is alleen aansprakelijk indien de burger er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat het principebesluit juist en volledig was. Of zo'n vertrouwen gerechtvaardigd is, hangt onder meer af van de stelligheid van het ingenomen standpunt, de vraag of er een concreet voorbehoud is gemaakt, de informatie die de burger heeft verstrekt en de aard en omvang van het verrichte onderzoek.