Staat in beperkte mate aansprakelijk jegens Moeders van Srebrenica

Staat in beperkte mate aansprakelijk jegens Moeders van Srebrenica

De Staat is in zeer beperkte mate aansprakelijk in de zaak 'Mothers of Srebrenica'. De Hoge Raad schat de kans dat de mannelijke vluchtelingen uit handen van de Bosnische Serviërs zouden zijn gebleven als hen de keuze was geboden om op de legerbasis van Dutchbat te blijven, op 10 procent. Die kans is beperkter dan de 30 procent waartoe het hof in eerdere instantie kwam. De aansprakelijkheid van de Staat is daarom beperkt tot 10 procent van de schade die de nabestaanden hebben geleden.