Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn

Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn

De Hoge Raad bekrachtigt twee arresten van het hof in de zaken tussen Politieregio Hollands Midden en 51 eiseressen, naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn. Met het hof oordeelt de Hoge Raad dat de bij de verlening van het vuurwapenverlof geschonden norm in beginsel mede tot doel heeft alle individuele belangen van de burger tegen vuurwapengebruik te beschermen. Het verlof kan uitsluitend worden verleend en verlengd als dat met het oog op de veiligheid verantwoord is.