Eerst rechtsbijstand in Griekenland onderzoeken, dan pas asielzoekers terugsturen

Eerst rechtsbijstand in Griekenland onderzoeken, dan pas asielzoekers terugsturen

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid weigerde een asielaanvraag van een Syriër in behandeling te nemen, omdat die al asiel had aangevraagd in Griekenland. Asielzoekers mogen echter niet meer direct worden teruggestuurd naar Griekenland om daar hun asielprocedure af te wachten. Eerst moet het kabinet onderzoeken of asielzoekers aldaar voldoende toegang hebben tot rechtsbijstand.