Ambtenaar eerder Wob-misbruiker

Ambtenaar eerder Wob-misbruiker

Een gemeente werd door een getergde klerk overladen met 96 Wob-verzoeken, 35 Wbp-verzoeken en 11 verzoeken op grond van de AVG, alle verband houdend met zijn ontslag. De man heeft daarmee misbruik van recht gemaakt. Opvallend is dat de Raad van State in haar uitspraak zijn status als (oud)ambtenaar meeweegt.