Hoge proceskostenvergoeding in bestuurszaak wegens kosten van verzamelen processtukken

Hoge proceskostenvergoeding in bestuurszaak wegens kosten van verzamelen processtukken

Voor wat betreft de hoogte van de proceskostenvergoeding (dus niet het soort kosten) kan onder bijzondere omstandigheden van de forfaitaire vergoedingen worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer een belanghebbende door gebrekkige informatieverstrekking vanuit de overheid op uitzonderlijk hoge kosten wordt gejaagd voor het verzamelen van het benodigde feitenmateriaal.