Overzichtsuitspraak handhaving en prioritering

Overzichtsuitspraak handhaving en prioritering

Overzichtsuitspraak van de Afdeling over het hanteren van prioriteiten in het kader van het handhavingsbeleid. De keuze om, in verband met een beperkte handhavingscapaciteit, aan bepaalde overtredingen een lage prioriteit toe te kennen, geldt niet als bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhaving mag worden afgezien.