Aanbesteed contract wijzigen wegens coronacrisis?

Aanbesteed contract wijzigen wegens coronacrisis?

Er kunnen situaties ontstaan waardoor partijen gemaakte afspraken niet meer kunnen nakomen. Gebeurt dat in het kader van de uitvoering van een (Europees) aanbesteed contract, dan stuiten we op het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Kort gezegd houdt dit in dat een aanbesteed contract niet tussentijds wezenlijk gewijzigd mag worden. Op iedere regel bestaan uitzonderingen. 'Onvoorzienbare omstandigheden', bijvoorbeeld. De gevolgen van de coronacrisis kunnen hier—uiteraard onder voorwaarden—onder worden geschaard. In het onderstaande advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt deze lijn bevestigd.