Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter 'veilig te stellen'. Maak je als belanghebbende wel gebruik van zo'n uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, dan mag je bij de bestuursrechter altijd tegen het hele besluit procederen, ook als je in de voorbereidingsprocedure alleen een zienswijze hebt ingediend tegen een of meerdere aparte onderdelen van het besluit. De uitspraak is het gevolg van het Varkens-in-Nood-arrest, waarin het Europese Hof van Justitie bepaalde dat artikel 6:13 Awb in strijd is met het Verdrag van Aarhus.