Wetsvoorstel verruiming inzet coronatoegangsbewijs

Wetsvoorstel verruiming inzet coronatoegangsbewijs

In de Wet publieke gezondheid staan bepalingen over het gebruik van coronatoegangsbewijzen op grond waarvan regels kunnen worden gesteld over toegang tot activiteiten en voorzieningen op het terrein van cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Dit wetsvoorstel verruimt de inzet van coronatoegangsbewijzen bij zogenoemde niet-essentiële detailhandel en dienstverlening, waaronder winkels, bouwmarkten, pretparken en 'contactberoepen'.