Moet in een gunningsbeslissing ook de score van de winnaar worden onderbouwd?

Moet in een gunningsbeslissing ook de score van de winnaar worden onderbouwd?

Deze vraag komt in de praktijk vaak langs. De Commissie van Aanbestedingsexperts antwoordt bevestigend. In haar adviezen wordt de lijn gevolgd dat naast de score van de afgewezen partij, óók de score van de winnaar moet worden toegelicht. In de rechtspraak werd deze lijn echter niet altijd gevolgd. Zo zijn uitspraken te vinden waaruit volgt dat zou kunnen worden volstaan met enkel een scoretabel en een toelichting op de score van de afgewezen partij. Rechtbank Den Haag biedt duidelijkheid.