Advies Commissie van Aanbestedingsexperts in de wind te slaan?

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts in de wind te slaan?

Tot voor kort was het duidelijk: een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend, dus daar hoeft een aanbestedende dienst in feite geen gehoor aan te geven. De Politie handelde aldus, maar werd teruggefloten door de Haagse voorzieningenrechter. Die oordeelde dat adviezen van de CvAE weliswaar niet bindend zijn, maar dat het onzorgvuldig is om een advies zonder toelichting in de wind te slaan en de betreffende aanbestedingsprocedure ongewijzigd voort te zetten.