Bestuursrechter kan onder voorwaarden toetsen aan rechtsbeginselen

Bestuursrechter kan onder voorwaarden toetsen aan rechtsbeginselen

Uit de Grondwet volgt dat de rechter een wet die het parlement heeft aangenomen, niet mag toetsen aan de Grondwet en ook niet aan rechtsbeginselen. Dit ligt anders als de wetgever bij de totstandkoming van een wet bepaalde omstandigheden niet, of niet goed onder ogen heeft gezien. In dat geval kan de bestuursrechter de wet wél toetsen aan rechtsbeginselen, waaronder het evenredigheidsbeginsel. Dat adviseert staatsraad advocaat-generaal Gerbrant Snijders in deze conclusie over een wettelijke bepaling in de Wet kinderopvang.