Vernietigde besluiten: beslistermijn bij opdracht om nieuw besluit te nemen

Vernietigde besluiten: beslistermijn bij opdracht om nieuw besluit te nemen

Een situatie die geregeld voorkomt: de bestuursrechter vernietigt een besluit en geeft aan het bestuursorgaan de opdracht om een nieuw besluit te nemen, maar daaraan wordt geen termijn verbonden. Hoe lang mag het bestuursorgaan er dan over doen om tot het nieuwe besluit te komen? Op die vraag geeft de Raad van State in de onderhavige uitspraak antwoord: binnen dezelfde termijn als de termijn die gold voor het vernietigde besluit. Een helder antwoord waar de praktijk mee verder kan.