Gemeente moet 930.000 euro dwangsommen aan inwoner betalen

Gemeente moet 930.000 euro dwangsommen aan inwoner betalen

Artikel 4:17 Awb bepaalt dat bestuursorganen een dwangsom verbeuren voor elke dag dat men in gebreke blijft bij geven van beschikkingen, maar hooguit gedurende 42 dagen. Dat komt neer op een maximum van 1.442 euro. Hoe is het dan mogelijk dat de teller voor de gemeente in casu op ongeveer 735.000 euro aan dwangsommen in handhavings- en vergunningszaken staat — en nog eens ongeveer 195.000 euro aan Wob-verzoeken? Dit komt omdat belanghebbende tevens recht had op dwangsommen op grond van artikel 8:55d lid 2 Awb: de bestuursrechter heeft in meerdere zaken een nadere dwangsom verbonden aan iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke zou blijven de uitspraken na te leven. De hoogte van deze dwangsom is gewoonlijk 100 euro per dag met een maximum van 15.000 euro — maar van dit maximum kan worden afgeweken.