Verbod discriminatie om handicap of seksualiteit in Grondwet

Verbod discriminatie om handicap of seksualiteit in Grondwet

De Grondwet krijgt een expliciet verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele gerichtheid. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel daartoe (ook in tweede lezing) aangenomen. Tot nu werd in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens 'godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook' verboden. Aan die opsomming worden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd.