Een vergelijking tussen de rol van de straf- en bestuursrechter

Een vergelijking tussen de rol van de straf- en bestuursrechter

Rogier Stijnen, senior stafjurist bij de Rechtbank Rotterdam, heeft een vergelijking heeft gemaakt tussen de rol van de straf- en bestuursrechter wanneer het gaat om boetezaken. Hij stipt een viertal punten van vergelijking aan.