Eerste Kamer akkoord met verruiming fouilleerbevoegdheden

Eerste Kamer akkoord met verruiming fouilleerbevoegdheden

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de mogelijkheden verruimt tot preventief fouilleren. Voortaan kan een fouilleeractie in een al aangewezen veiligheidsrisicogebied sneller plaatsvinden, doordat het bevel van de (hulp-)officier van Justitie in een spoedeisende situatie mondeling gegeven kan worden.