Rapport Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'

Rapport Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'

Kan een mogelijke aanpassing van artikelen 137c t/m 137e Sr dienstig zijn om te bewerkstelligen dat deze artikelen eveneens genoegzame bescherming bieden tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof of geloofsbeleving zonder de werking van de vrijheid van mening onnodig te beperken?