Concept-wetsvoorstellen Boek 3 t/m 6 nieuw Wetboek van Strafvordering

Concept-wetsvoorstellen Boek 3 t/m 6 nieuw Wetboek van Strafvordering

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Boek 3 tot en met 6 van het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering gepubliceerd. Boek 3 behandelt onder meer op welke wijze de officier van Justitie kan beslissen om vervolging in te stellen. Boek 4 betreft de berechting van verdachten. Boek 5 gaat over de rechtsmiddelen. In boek 6 staan bijzondere regelingen, onder meer gericht op kwetsbare verdachten.