Is er nog sprake van het doen van een valse aangifte als die later is ingetrokken?

Is er nog sprake van het doen van een valse aangifte als die later is ingetrokken?

Het middel betoogt, mede onder verwijzing naar artikel 161 Sv (ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen), dat 'aangifte' in de zin van artikel 188 Sr alleen kan worden gedaan door een persoon die kennis draagt van een begaan strafbaar feit—en dat daarom geen sprake is van aangifte, wanneer blijkt dat geen strafbaar feit is gepleegd.