Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging aan instrumentarium? En in welke mate is het voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een 'juiste toepassing van het materiële strafrecht' (lees: voor een juiste rechterlijke eindbeslissing) afhankelijk van de wijze waarop de verdediging inhoud geeft aan haar contradictoire rol?