Strafrechtelijk bewijs verkregen in strijd met Handvest EU: onrechtmatig

Strafrechtelijk bewijs verkregen in strijd met Handvest EU: onrechtmatig

Als wij dit arrest van het Hof van Justitie goed lezen, is de rechter verplicht om onrechtmatig verkregen bewijs uit te sluiten als dit in strijd met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is verkregen. Een dergelijk 'harde' verplichting vloeit (nog) niet voort uit nationale jurisprudentie. Daarmee lijkt dit arrest een opzienbarende handreiking aan nationale rechters.