Strafrecht én bestuursrecht: het Europese ne bis in idem-beginsel

Strafrecht én bestuursrecht: het Europese ne bis in idem-beginsel

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het ne bis in idem-beginsel (de zaken Menci, Garlsson en Di Puma) volgt dat onder voorwaarden strafrechtelijk én bestuursrechtelijk kan worden opgetreden tegen dezelfde verboden gedraging. In dit blog wordt ingegaan op de relevantie van deze Europese jurisprudentie voor de Nederlandse rechtspraktijk.