Proefschrift: The Subjectively Experienced Severity of Imprisonment

Proefschrift: The Subjectively Experienced Severity of Imprisonment

De subjectief ervaren zwaarte van detentie staat centraal. Wat zijn de determinanten van ervaren detentiezwaarte en de gevolgen hiervan voor de herinnerde zwaarte van detentie en toekomstig crimineel gedrag? In hoeverre verschillen gedetineerden in hun ervaren detentiezwaarte en in hoeverre verandert de ervaren zwaarte naarmate gedetineerden langer in detentie verblijven?