Officier van Justitie mag niet altijd een Europees arrestatiebevel uitvaardigen

Officier van Justitie mag niet altijd een Europees arrestatiebevel uitvaardigen

In deze uitspraken stond de vraag centraal of een officier van Justitie kan worden gezien als een rechterlijke autoriteit die bevoegd is om een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen. Geoordeeld wordt dat de officier van Justitie in bepaalde gevallen niet onafhankelijk genoeg is.