Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren bij modernisering van de strafvordering

Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren bij modernisering van de strafvordering

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering is het relevant om te weten hoe de strafrechtelijke praktijk in omringende landen eruitziet en hoe in die landen wordt omgegaan met uitdagingen waarvoor het strafprocesrecht zich ziet gesteld. Het gaat hierbij in het bijzonder om vereenvoudiging van procedures, de wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen en de aanpassing van het strafproces aan digitalisering.