Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) voorziet in een nieuwe regeling voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Onderhavig wetsvoorstel strekt tot (technische) invoering van de Wet USB. Het voorstel bevatte tevens een verstrekkend inhoudelijk voorstel (afschaffing van executietermijnen). De Raad van State trok daarover aan de bel, waarna het Ministerie van V&J dat onderdeel schrapte.