EHRM: tuchtrechtelijke beslissing adequaat motiveren

EHRM: tuchtrechtelijke beslissing adequaat motiveren

Ook een tuchtrechtelijke beslissing—en zeker als die leidt tot schrapping van een advocaat—dient volgens het EHRM adequaat gemotiveerd te zijn en in te gaan op de dragende argumentatie van de beklaagde. Ook in de Nederlandse tuchtrechtspraak is dat van belang, nu de wetgever nog altijd niet heeft voorzien in een wettelijke regeling voor herziening.