Levert het toedichten van snitch smaad op?

Levert het toedichten van snitch smaad op?

Volgens de Van Dale is de definitie van het (Engelse) woord snitch 'verklikker' of 'verrader'. In de onderhavige zaak is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan smaad door een foto van een stuk tekst, waarin de naam van aangeefster voorkwam en terwijl op die foto stond vermeld: snitch van Parkwijk, via Snapchat te versturen. Aangeefster zou bij de politie iets hebben verklaard over een brandstichting, waarvan de verdachte in deze zaak tevens werd verdacht.